Beleid ADVIOM ondersteunt met het opstellen en actualiseren van (VTH-)beleid, uitvoeringsprogramma's en jaarverslagen binnen de beleids- en uitvoeringscyclus van de Wabo. ADVIOM is bekend met het invullen en uitvoeren van alle stappen in de “Big Eight” beleids- en uitvoeringscyclus. Bij dergelijke beleidstrajecten zorgt ADVIOM altijd voor een aanpak waarbij een maximaal bestuurlijk en ambtelijk draagvlak wordt gecreëerd. Dit wordt bereikt door de ambtelijke en bestuurlijke organisatie actief mee te nemen in het traject door het houden van workshops, interviews, presentaties en regelmatig overleg met de medewerkers. ADVIOM zorgt er natuurlijk voor dat het beleid, de uitoveringsprogramma’s en jaarverslagen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Wilt u meer informatie over deze vorm van dienstverlening of bent u benieuwd of en in hoeverre ADVIOM iets voor u kan betekenen, neemt u dan gerust contact met ADVIOM op.