Organisatieadvies * Bent u op zoek naar de meest efficiënte en effectieve wijze van inzet van mensen en middelen? * Wordt u door veranderende regelgeving geconfronteerd met een benodigde cultuuromslag? * Zijn er wijzigingen doorgevoerd in taken, verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden? * Hebben er politieke en/of bestuurlijke veranderingen plaatsgevonden in uw organisatie? * Bent u geconfronteerd met gewijzigde financiële taakstellingen en/of veranderingen in de eigen organisatie? En weet u niet helemaal goed hoe u hiermee om moet gaan. ADVIOM helpt u met de verandering en/of  bijsturing op inhoud, het proces en de (cultuur van de) organisatie. Met actuele kennis en ervaring op het gebied van het omgevingsrecht en de expertise binnen gemeentelijke organisaties biedt ADVIOM uitkomst voor praktisch alle organisatorische vraagstukken en problemen. ADVIOM heeft hierin al meerdere overheidsorganisaties in Nederland met succes geadviseerd en ondersteund. Wilt u meer informatie over deze vorm van dienstverlening of bent u benieuwd of en in hoeverre ADVIOM iets voor u kan betekenen, neemt u dan gerust contact met ADVIOM op.